Prasun Shah

Prasun Shah

Partner, PwC United Kingdom